Performing the Jewish Archive

AHRC logo

York logo

Sydney logo

Madison logoŽidovský kabaret od Terezína po Helsinky / Jewish Cabaret from Terezín to Helsinki

In this section:

Čeština

 

19.9. PLZEŇ

20:00 hod / Loosovy interiéry (byt ul. Bendova 10)

Židovský kabaret od Terezína po Helsinky

V češtině, anglický text na vyžádání.

Scénky, písně a básně ze dvou kabaretů v Terezíně a z díla Jaca Weinsteina z Helsinek.

LoosNacisti donutili židovské umělce opustit veřejný život, ale židovská kultura vzkvétala dál, někdy na nejméně očekávaných místech. Tento kabaret představuje díla ze dvou takových míst: první bylo v srdci území okupovaného nacisty – v terezínském ghettu, druhé bylo na nejistém území těsně vedle nacistické sféry: v židovské komunitě v Helsinkách.

Účinkuje: Létající Rabín / Klezmer ensemble

Ve spolupráci s Plzeň – Turismus, p.o.

English

 

Loos Apartment Interiors (Bendova Street 10), Pilsen

Jewish Cabaret from Terezín to Helsinki

LoosIn Czech with English-language script provided upon request.

Scenes, songs and poems from two cabarets written in Terezín and from the work of Jac Weinstein of Helsinki. Though the Nazis forced Jewish artists out of public life, Jewish culture continued to thrive – sometimes in the most unexpected places. This cabaret presents works from two such places: one in the heart of Nazi-occupied territory – the WWII Jewish ghetto at Terezín; the other in a precarious position just outside it – the Jewish community of Helsinki.

Performers: Flying Rabbi Klezmer Ensemble.

In collaboration with Pilsen Tourism.

© Copyright Leeds 2020